Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko "Dzikusy"
w Łodzi

92-433 Łódź, ul. Kmicica 10 | tel./fax 42 670 11 28 | tkkf.lodz@interia.pl
Santander Bank Polska                    30 1500 1546 1215 4005 3939 0000
Organizacja Pożytku Publicznego | KRS 0000221224 | Rok założenia 1983

Imprezy sportoweImprezy sportowo - rekreacyjne w 2019 roku

XIX SPARTAKIADA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KLAS III

W dniu 5 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi odbyła się XIX Spartakiada Szkół Podstawowych klas III.

Celem imprezy było:
- propagowanie masowego udziału dzieci w łatwych i prostych formach ruchowych;
- rozwijanie sprawności ogólnej, dobrego samopoczucia, stwarzanie warunków do czynnego wypoczynku;
- kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i współzawodnictwa;
- kształtowanie umiejętności kibicowania drużynie własnej i innej;
- integracja szkoły z rodzicami i środowiskiem.

W imprezie udział wzięli uczniowie z pięciu szkół podstawowych, zajmując miejsca:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 205 - 40p.
- II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 114 - 39p.
- III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 204 - 33p.
- IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 141 - 22p.
- V miejsce - Szkoła Podstawowa nr 34 - 21p.

Organizatorem imprezy było Ognisko TKKF „Dzikusy” Szkoła Podstawowa Nr 205 oraz Rada Osiedla Olechów–Janów. Nagrody, puchary, medale, słodycze i napoje ufundowane zostały przez RSM „Bawełna” oraz firmę Astral Media, która ufundowała nagrody dla szkół.

Wśród przybyłych gości pojawili się: Prezes RSM „Bawełna” Sylwester Pokorski, V-ce prezes RSM „Bawełna” Waldemar Pawelski, Zastępca Kierownika Rady Osiedla Sienkiewiczowskie Sabina Cebula, Przewodniczący Rady Osiedla Olechów-Janów Piotr Sumiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 205 Magdalena Czwartosz-Bujnowicz, Członek Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” Jadwiga Antosik oraz Przedstawiciel Astral Media Roman Maruszczak.

Medale okolicznościowe dla Prezesa RSM „Bawełna” Sylwestra Pokorskiego, Jerzego Czerbniaka i Jana Kudry wręczył Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysław Stępień.

Na uroczystości pojawił się Jan Kudra olimpijczyk z Tokio w kolarstwie szosowym, wielokrotny mistrz Polski, kilkukrotnie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata oraz Jerzy Czerbniak polski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z Monachium, sztafetowy rekordzista Polski.

Podczas imprezy zawodnicy oraz zaproszeni goście i kibice mieli możliwość oglądania występu tanecznego „DNA”. Zespół otrzymał słodycze i napoje.
Puchar Prezesa RSM „Bawełna” za I miejsce otrzymała Szkoła Nr 205, puchar osobiście wręczył Prezes RSM „Bawełna” Sylwester Pokorski.
Puchar Dyrektora SP Nr 205 za zajęcie II miejsca otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 114, puchar wręczyła vice-dyrektor SP Nr 205 Iwona Bindo-Polak.
Puchar Prezesa Ogniska TKKF „Dzikusy” za zajęcie III miejsca otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 204, puchar osobiście wręczył Prezes Ogniska Władysław Stępień.
Medale za trzy pierwsze miejsca wręczali: Prezes RSM „Bawełna” Sylwester Pokorski, Olimpijczycy Jan Kudra, Jerzy Czerbniak, przedstawiciel Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” Jadwiga Antosik, Przewodniczący Rady Osiedla Olechów-Janów Piotr Szumiński.

Impreza prowadzona była przez instruktora Ogniska TKKF „Dzikusy” Agnieszkę Krajewską.

     

     

     

ZIMOWE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019

Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy”, RSM „Bawełna”, Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 205 byli organizatorami ferii zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży w 2019 roku.

Podczas Ferii Zimowych w mieście 2019 Zarząd Ogniska TKKF „Dzikusy” wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 205 w Łodzi dwukrotnie zorganizowali wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego i zwiedzanie starego miasta, Następnie zwiedzanie Podklasztorza w Sulejowie.
Na terenie Ośrodka TKKF „Dzikusy” w Sulejowie zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry sprawnościowe na powietrzu oraz grę pt. „zgadywanka terenowa”. Dla dzieci biorących udział w konkurencjach rekreacyjnych przewidziane były nagrody. W wyjazdach brało udział Około 100 uczestników oraz kadra pedagogiczna i instruktorska Ogniska „Dzikusy”.
Ognisko TKKF „Dzikusy” pozyskało środki finansowe na przeprowadzenie ferii zimowych w mieście od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od RSM ,,Bawełna”.

W dniu 22.02.2019 r. o godz. 09.30 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 205 w ramach Ferii Zimowych w mieście przeprowadzono imprezę rekreacyjną pt. „Dzień Sportu”. Przeprowadzono następujące konkurencje: turniej szachowy, turniej w warcaby, konkurencje rekreacyjne, turniej w zbijaka, turniej tenisa stołowego, rzuty piłką do kosza, strzały na mini bramkę rzut woreczkami do celu.
Łącznie w konkurencjach rekreacyjnych wzięło udział około 100 dzieci, 5 instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy” oraz 6 opiekunów ze Szkoły Podstawowej Nr 205.
Podczas turnieju w zbijaka przeprowadzonego w „Dzień Sportu” udział w nim wzięły 4 zespoły, a drużyną wygraną była drużyna Maja.

Nagrody ufundowane przez RSM „Bawełna” wręczali: Andrzej Rudnicki przedstawiciel rady nadzorczej RSM ,,Bawełna, Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” Władysław Stępień, członek Rady Nadzorczej Lucjan Kołada, Przewodniczący Rady Osiedla Słowiańskie Bogusław Kowal w obecności instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy” Sylwestra Pawlaka, Adriany Muszyńskiej, Henryka Maciejewskiego pedagog szkolnej Agaty Łuczak oraz kierownika półkolonii Krystyny Rzadkowolskiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje pączki oraz lizaki. Nagrody rzeczowe otrzymali uczestnicy rozgrywek, nagrody ufundowane zostały przez RSM „Bawełna”.